Kuvassa Tammerkoski, yksi toteutunut osa Tampereen valaistuksen Masterplanista.


Valaistuksen Masterplan hankkeen päätavoitteena on synnyttää Pirkanmaalle seutukunnan pimeän ajan viihtyvyyttä ja matkailua edistävä kokonaisuus. Tampereen kaupungin keskusta ja kuntien valaistuskohteet houkuttelevat näkemään ja kokemaan valon ja ympäristön kauneutta. Pirkanmaa jatkaa matkailukautta läpi vuoden – pääteemanaan valo.

Suuri Suunnitelma määrittää harkittuja aluekokonaisuuksia teemoihin perustuen ja toimii ohjenuorana jatkosuunnittelulle. Päätarkoitus on muodostaa yhtenäisiä pimeän ajan visuaalisia kokonaisuuksia, joista syntyy hallittu ilme ja tunnelma. Paikoin valo tuo esiin ja piirtää arkkitehtuuria ja historiaa, ja paikoin on pääroolissa luomassa jotakin uutta kokemuksellisuutta, jota ei päivänvalossa voi nähdä.

Suuren Suunnitelman toimeksiantajana on Tampereen kaupunki ja tilaajana ja koordinaattorina Valovoimainen Pirkanmaa projekti.  Tampereen keskustan alue- ja kohdemääritykset on laadittu Tampereenkaupungin virkamiehistä koostuneen ohjausryhmän ja hanketta johtaneen työryhmän kanssa yhteistyössä. Seutukuntien kohteet on määritetty kunkin kunnan virkamiehistä koostuneen asiantuntijaryhmän kanssa. Suunnittelutyöstä on vastannut VALOA design. Suunnitelmassa on huomioitu mahdollisimman hyvin olemassa olevat kehityssuunnitelmat ja tulevaisuuden tavoitteet. Suunnitelma perustuu kuitenkin nykytilanteeseen ja realistiseen näkemykseen mahdollisuudesta toteuttaa suunnitelma nopeallakin aikavälillä muista rakentamishankkeista riippumatta.

Suurta suunnitelmaa kommentoitiin lähiaikoina Tampereen kaupungin Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksessa:

Erityisen hyvänä lähtökohtana pidettiin julkisten rakennusten valaisemista, rakennusten valaisemista katutilan sijaan, taiteellisen sisällön tuomista valaistukseen erilaisten tapahtumi-en yhteydessä, sekä sitä, että valaistusta voidaan käyttää apuna kaupunkitilan hierarkkisessa jäsentämisessä…

…valaistus on tärkeä puheenaihe ja siitä käytävään keskusteluun tulisi osallistaa enemmän kaupunkilaisia. Valaistusta voitaisiin myös käyttää eräänlaisena välineenä yhteisöllisyyden vahvistamiseen…