Suuri Suunnitelma

Kuvassa Tammerkoski, yksi toteutunut osa Tampereen valaistuksen Masterplanista. Valaistuksen Masterplan hankkeen päätavoitteena on synnyttää Pirkanmaalle seutukunnan pimeän ajan viihtyvyyttä ja [...]