Virastorakennukset koetaan kaupunkilaisen näkökulmasta usein vaikeasti lähestyttäviksi ja byrokraattisiksi, joissa asiointi on enemmän tai vähemmän hankalaa. Lähes poikkeuksetta kaupungintalojen ja kunnanvirastojen arkkitehtuuri tukee tätä mielikuvaa suurine sisäänkäynteineen ja kolkkoine aulatiloineen. Rakennukset ovat kookkaita, jolloin niiden läheisyydessä ihminen kokee itsensä pieneksi.

SANANI – yhteisöllinen julkisivuvalaistus. Kauniaisissa halutaan välittää toisenlaista mielikuvaa. Kaupungintalossa asioinnin toivotaan olevan helppoa ja mutkatonta. Ihmisten välimatkat ovat lyhyitä ja se onkin otettu Kauniaisissa World Design Capital –hankkeen teemaksi.

Ote designvuoden teemasta Kauniaisissa:

”Kauniaisissa nostetaan esille yhteisöllisyysteema. Kaikki on Kauniaisissa niin fyysisesti kuin henkisestikin lähellä. Asumme kaupungissa, josta löytyy ihmisläheisiä ulottuvuuksia. Nämä rakentuvat avoimuudesta, demokratiasta, kaksikielisyydestä ja helposti lähestyttävästä hallinnosta. Läheisyys ilmenee myös vanhan ja uuden arkkitehtuurin vuoropuheluna, kiinnostavana kulttuurihistoriana, aktiviteetteina elävässä miljöössä. Kauniaisissa osataan suunnitella hyvää elämää.”

VALOA designin suunnittelutiimi kehitti idean julkisivuvalaistukselle tämän teeman pohjalta. ”Halusimme pohtia kuinka yhteisöllisyysteema toimisi julkisivuvalaistuksessa, niin että julkisivuvalaistus ei korostaisi rakennuksen virastomaisuutta vaan päinvastoin? Entä demokratia? Voisivatko kaupunkilaiset vaikuttaa valaistukseen? Voidaanko kaksikielisyys ottaa huomioon? Miten uusi ja vanha toimivat yhdessä? Miten kaupungintalo tukee Kauniaisten henkeä?”, tuumii valaistussuunnittelija Antti Hiltunen.

Valaistuskonsepti sai muotonsa julkisivuun heijastettujen valotekstien kautta. Asukkaat aktivoitiin mukaan projektiin pyytämällä heitä kirjoittamaan paperille omalla käsialallaan ajatuksia Kauniaisista. Mitä kauniaislaisuus merkitsee ja miksi Kauniaisissa on hyvä asua? Syntyi suuri määrä sanoja ja lyhyitä lauseita, muistoja, oivalluksia ja kannanottoja.  ”Oli tärkeää että tekstit kirjoitettiin käsin. Halusimme nimenomaan korostaa ihmisläheisyyttä, toisin kuin jos teksteissä olisi käytetty virastomaista kirjoituskonefonttia”, toteaa Hiltunen. Käsinkirjoitettu teksti myös viestii pitkästä historiasta ja perinteiden vaalimisesta. Kaksikieliset tekstit puolestaan kertovat, kuinka molemmat kotimaiset kielet kommunikoivat keskenään luonnollisesti.

Projisointien lisäksi julkisivun harkittu ja hillitty värivalaistus muodostaa teksteille taustan, jolla rakennus piirtyy esiin ympäristöstään. Valaisimet sijoitettiin niin etteivät ne merkittävästi muuta julkisivun päivänäkymää. Ohjelmoitava RGB-valaistus mahdollistaa rakennuksen muuntuvan ilmeen arkipäivinä ja viikonloppuisin, sekä erilaisissa juhlatilanteissa. Pimeän aikaan kaupungintalosta tulee kaunis tunnistettava maamerkki, josta kaupunkilaiset voivat olla ylpeitä ja kokea omakseen.

Suunnittelutyön alussa kartoitettiin myös kaupungintalon aluevalaistuksen nykytilanne ja tehtiin ehdotus muutostöistä, jotta ympäröivä aluevalaistus ei häiritsisi julkisivuvalaistusta tai sen näkyvyyttä. Häikäisypisteet poistettiin ja hajavalo saatiin hallintaan muuttamalla kulkuväylien valaisintyyppi ympärisäteilevästä pylväsvalaistuksesta matalaan pollarivalaistukseen.

Kaupungintalon pihalle sijoitettu Tulen halki –veistos saa myös valaistuksen tulevana kesänä aluevalaistuksen uusimisen yhteydessä. Sisäänkäynnin valaistus uusitaan kaupungintalon remontin yhteydessä.

”Laulakaamme näin nyt kaikki, yhdess’ laulakaa! Silmissämme kaupunkimme ”Kylä” olla saa. Täällä onhan hyvä olla, täällä asutaan suuressa kuin kaupungissa, rauhan silti saan. Rakkautta metsä tuoksuu, Gallträsk kimmeltää. Huviloiden kujateillä voit muistoissasi viivähtää. Huomiseen uutta teen: käy kirkkauteen! Nyt iloisesti eteenpäin käy, Kauniainen, käy!”  – Kauniaisten laulu