Valaistussuunnittelu on poikkitieteellinen ala, jossa on ymmärrettävä muiden suunnittelualojen lähtökohdat,  tarkoitukset ja tavoitteet ja osattava niiden pohjalta luoda ehdotuksia muodossa, johon voidaan ottaa kantaa. Koulutetun valaistussuunnittelijan pääosaamisalue on tilan hallinta valon avulla ja valaistustekniikoiden osaaminen siten, että haluttu visuaalinen lopputulos savutetaan. Valosuunnittelijan tehtävä on määrittää pimeän ajan ympäristön esteettistä ja teknistä kokonaisuutta yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa tilaajan tavoitteet ymmärtäen ja huomioiden.

Etenkin uudishankkeissa arkkitehdin, valosuunnittelijan ja sähkösuunnittelijan muodostama ryhmä saakin usein parhaat mahdolliset tulokset aikaan. Valosuunnittelijan tehtävänä on muokata pääsuunnittelijan ajatukset valaistuksesta ja tarjoilla vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka muokataan konkreettiseksi havainnolliseksi esitykseksi teknisine ratkaisuineen ja kustannuslaskelmineen lopputuloksena kattava visuaalinen ja tekninen suunnitelma. Se voidaan siirtää suoraan sähkösuunnittelijalle, jonka kanssa usein ratkaistaan yhdessä ohjausteknisiä ja ryhmittelykysymyksiä.

Valaistusuunnittelun tarve on viimeisen vuosikymmenen aikana korostunut, kun erilaiset esteettiset valaistustavat, valaistuksen säädettävyys ja muunneltavuus yhä monipuolisemmilla tavoilla on mahdollistunut. Valosuunnittelijat ovatkin usein koettu tervetulleeksi ja tarpeelliseksi ammattilaisiksi suunnitteluhankkeissa. Valosuunnittelija koordinoi ja prosessoi esteettiset ja tekniset tarpeet loogiseksi ja yhtenäiseksi suunnitelmaksi, joka helpottaa kaikkien hankkeeseen osallistuvien työpanosta, auttaa keskittymään kunkin suunnittelu- ja tilaaja osapuolten omaan osaamiseen ja vastaa valaistuksen onnistumisesta hankkeessa.