Siitä lähtien, kun Edisonin hehkulamppu yleistyi, on valaistukseen liitetty aina haaste säästää energiaa, eikä sitä voida nytkään sivuuttaa. Energiansäästöongelmaa on ratkaistu vuosikymmenten aikana kehittämällä yhä energiaystävällisempiä ja hyötysuhteeltaan tehokkaampia lampputyyppejä. Lampputekniikat ovatkin nykyään niin kehittyneitä, että on vaikea enää löytää säästöä, mikäli valaistustavat säilytetään perinteisinä. Energiansäästö ja käyttökustannukset, kuten huoltoväli ja elinkaari, ovat olennaisia haasteita kun tuotetaan uusia valaistussuunnitelmia.

Uudet energiansäästö mahdollisuudet löytyvät käyttäjäympäristön huomioimisesta ja perinteisten valaistustapojen uudelleen tarkastelusta.

Pohtimalla, mitä todella ympäristön ja tilan kannalta niiden hahmottamisen parantamiseksi on valaistava ja mitä ei ole pakko valaista, löytyy mahdollisuuksia säästää energiaa ” less is more”. Tilaa monipuolisesti valaisemalla päästään pienempiin yksikkötehoihin ja voidaan priorisoida valaistustarvetta vuorokauden aikojen tai liikennemäärien mukaan.

Kolmanneksi uusilla stabiileilla ohjaustekniikoilla voidaan valaistusta säätää. Säätäminen tuo monia esteettisiä mahdollisuuksia muokata tilaa, mutta samalla se säästää energiaa niin myös pidentää valaistuksen käyttöikää.