Hyvä valaistus säilyttää ymparistön toiminnallisuuden ja esteettisyyden pimeänä aikana. Hyvä valaistus on turvallisuuden lisäksi tunnelman luoja. Se lisää viihtyisyyttä ja on parhaimmillaan positiivinen esteettinen kokemus. Lähtokohtana hyvän valaistuksen suunnittelulle on ihminen.

Valaistus on kiistämätön osa elinympäristöämme. Rakennettiinpa sitten katua, puistoa tai rakennusta ilman keinovaloa on mahdotonta tulla toimeen. Pohjolan pitkä talvi on hyvä lähtökohta ja riittävä peruste panostaa hyvään laadukkaaseen pimeän ajan elinympäristöön. Monelle meistä pimeys on ongelma. Mutta pimeyttä voi hyvin ajatella myös mahdollisuutena.

Pimeys tarjoaa mahdollisuuden näyttää asiat uudessa valossa. Valolla voidaan ympäristöä tuoda esiin kauniisti ja näyttävästi valaistuna, ja siten luoda positiivisia tunteita ja energiaa, joka auttaa jaksamaan pitkän pimeän ajanjakson yli. Valolla voidaan myos jäsentää tiloja, nostaa jotakin esiin ja jättaa jotakin valaisematta. Kaikkea ei tarvitse valaista.

Hyvä valaistus saa alkunsa ihmisen tarpeesta ja tahdosta voida hyvin ja nauttia elämästä. Kuten arkkitehtuurin, ympäristösuunnittelun ja nykyaikaisen infratekniikan myös valaistuksen tarkoitus on parantaa ihmisen mahdollisuutta kokea ympäristö niin toiminnallisesti kuin esteettisesti onnistuneena. Elinvoimainen ja elävä ympäristö on kaikkien etu.