Joskus on hyvä pysähtyä ja palautua peruskysymysten äärelle. On hyvä kysyä, miksi jokin asia tehdään niin kuin se tehdään – siis kyseenalaistaa totuttuja toiminta tapoja, maneereja ja kaytäntöjä. Mitä valo on ja miksi sitä käytetään?

Valoa ei voi hahmottaa, sillä se on näkymätöntä elektromagneettista säteilyä. Valon voi nähdä vasta, kun se heijastuu sellaisesta pinnasta, jolla on valon eri aallonpituuksia heijastavia ominaisuuksia. Useimmat pinnat heijastavat valoa, mutta on myös kehitetty pintoja, jotka eivät heijasta valoa. Silloin kappale on näkymäton, koska siitä ei heijastu valoa.

Kaikki näkeminen perustuu valon heijastumiseen niin päivällä kuin pimeällä. llman valoa ei voi nähdä ja kaiken, mitä näemme, on valon heijastumista.

Kaiken, minkä me suunnittelemme ja rakennamme, voimme nähdä vain siitä heijastuvanvalon kautta. Tämä ajatus korostaa valon merkitystä ja antaa sille uuden lähestymistavan. Valo on keskeinen tekijä ympäristömme kokemisen ja hahmottamisen kannalta.